Politica de confidentialitate

Data adoptării: 20 Septembrie 2021

1. Scopul Politicii de confidențialitate și domeniul de aplicare

Prezenta Politică de confidențialitate descrie procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurat prin intermediul aplicației ValorEasy de către ValorEasy. Mai precis, acest document indică modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate şi modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

Regulile definite și descrise în cuprinsul acestui document vi se aplică dacă:

 • Sunteți un vizitator al paginii www.valoreasy.ro;
 • Sunteți un Evaluator, care a primit acces la aplicația ValorEasy, în baza unui cont creat pe această platformă și a semnării contractului de prestări servicii;
 • Aveți un cont pentru realizarea de studii comparative de piață.

2. Operatorul de date

Entitatea care desfășoară activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul aplicației este Valor Easy Residential SRL, o societate românească, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, nr. 28, Etaj terasa, Apt. U.17, având CUI 44610566 și număr de înregistrare la registrul comerțului sub nr. J12/3441/2021, denumită în continuare „ValorEasy”, „Operatorul”, „Noi”.

Așadar, ValorEasy este entitatea care determină mijloacele și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și, prin urmare, este operatorul de date (în sensul Regulamentului UE 679/2016).

3. Scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate şi temeiurile în baza cărora prelucrăm datele

3.1. Vizitatorii paginii

Dacă sunteți un VIZITATOR al paginii noastre de internet www.valoreasy.ro vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, adresa de IP, data şi ora accesării) în scopul monitorizării traficului şi pentru a îmbunătăți conținutul informativ al paginii noastre de internet.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră, exprimat cu ocazia accesării paginii noastre de internet. Pentru realizarea acestor obiective putem utiliza module de tip cookie.

Cookies sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii browser-ului, adică după închiderea browser-ului (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dumneavoastră și ne permit nouă sau afiliatului nostru să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită (cookie-uri persistente). Neacceptarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului / aplicației noastre. Puteți instala programe de completare suplimentare în browser-ul dvs. care blochează cookie-urile inutile. Procedând astfel, nu veți vedea nicio reclamă bazată pe interese. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul cookies sunt Informații limitate despre dispozitivul de pe care vă logați, cum ar fi adresa IP, ID-ul dispozitivului, adresa MAC, sistemul de operare, tipul dispozitivului, Apple Advertiser ID (IDFA) sau Android Ad ID (AAID). Dacă prelucrarea are loc cu consimțământul dumneavoastră, temeiul legal este art. 6 alin. 1 (a) GDPR, și anume consimțământul dvs. În caz contrar, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în temeiul art. 6 alin. 1 (f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în scopul menționat anterior, respectiv buna funcționare a aplicației.

Puteți găsi politica noastră privind cookie-urile cu toate cookie-urile pe care le folosim aici.

3.2. Utilizatorii

Dacă ați achiziționat unul din pachetele de servicii (v-ați creat un CONT DE UTILIZATOR), vom prelucra următoarele date cu caracter personal ce vă privesc pentru realizarea următoarelor scopuri:

A. Încheierea contractului de prestări servicii

Pentru a avea acces la aplicația ValorEasy este necesară:

 • semnarea contractului de prestări servicii cu ValorEasy;
 • crearea unui cont.

Pentru încheierea și executarea contractului de prestări servicii la care sunteți parte, ValorEasy prelucrează următoarele date cu caracter personal ce vă privesc: nume și prenume, adresă de domiciliu, semnătură, informații fiscale (cont bancar).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor mai sus menționate, în vederea atingerii scopului anterior indicat, se realizează în baza dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (executarea unui contract la care persoana vizată este parte).

B. Crearea contului

În vederea creării contului ce conferă Utilizatorului dreptul de acces în aplicație, ValorEasy prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de email, parolă.

În ceea ce privește temeiul legal în baza căruia se realizează această prelucrare, Valor Easy prelucrează aceste date cu caracter personal în baza dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (executarea unui contract la care persoana vizată este parte).

C. Încetarea contractului de colaborare

Pentru încetarea din orice motive a contractului de prestări servicii încheiat între Dumneavoastră, în calitatea de Utilizator și ValorEasy, Noi vom prelucra o serie de date cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt: Nume și prenume, adresă de domiciliu, semnătură. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor mai sus menționate, pentru realizarea scopului anterior indicat, se realizează în baza dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (executarea unui contract la care persoana vizată este parte).

D. Arhivare

Pentru arhivarea documentelor întocmite/ primite în scopuri fiscale, ValorEasy prelucrează anumite date cu caracter personal ce vă privesc, respectiv: nume și prenume, adresă de domiciliu, semnătură, adresă de email, informații fiscale.

E. Cookies

Pentru a face cât mai plăcută vizita dumneavoastră online și pentru a permite utilizarea anumitor funcții ale aplicației, folosim așa-numitele cookie-uri pe diverse pagini ale aplicației.

Cookies sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii browser-ului, adică după închiderea browser-ului (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dumneavoastră și ne permit nouă sau afiliatului nostru să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită (cookie-uri persistente). Neacceptarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului / aplicației noastre. Puteți instala programe de completare suplimentare în browser-ul dvs. care blochează cookie-urile inutile. Procedând astfel, nu veți vedea nicio reclamă bazată pe interese. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul cookies sunt Informații limitate despre dispozitivul de pe care vă logați, cum ar fi adresa IP, ID-ul dispozitivului, adresa MAC, sistemul de operare, tipul dispozitivului, Apple Advertiser ID (IDFA) sau Android Ad ID (AAID). Dacă prelucrarea are loc cu consimțământul dumneavoastră, temeiul legal este art. 6 alin. 1 (a) GDPR, și anume consimțământul dvs. În caz contrar, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în temeiul art. 6 alin. 1 (f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în scopul menționat anterior, respectiv buna funcționare a aplicației ce face obiectul contractului de prestări servicii încheiat cu Valor Easy.

Puteți găsi politica noastră privind cookie-urile cu toate cookie-urile pe care le folosim aici.

4. Modurile de colectare a datelor cu caracter personal

ValorEasy colectează datele dumneavoastră cu caracter personal prin unul sau mai multe din următoarele moduri:

 • în mod direct;
 • din rapoartele traficului înregistrate de serverele care găzduiesc site-ul;
 • prin intermediul cookie-urilor.

A. Date furnizate de către dumneavoastră în mod direct

Datele prelucrate de către ValorEasy pentru realizarea scopurilor indicate la secțiunile 3.2. A-D, 3.3. A-D le colectăm de la dumneavoastră în mod direct, mai precis dumneavoastră ne furnizați aceste date, prin inserarea lor în aplicație.

B. Date din raportul de trafic al serverului

Atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresa dumneavoastră IP, ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați accesat aplicația. ValorEasy, ca și alți operatori, înregistrează această informație.

C. Date obținute prin intermediul cookie-urilor

Datele indicate la secțiunea 3.1., 3.2. E, 3.3. E sunt colectate de către ValorEasy prin intermediul cookies.

Este important să rețineți că, ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, pe forumurile online, programul de e-mail, grupurile de discuții, serviciile de chat, sau alte asemenea spații virtuale, informația dezvăluită de dumneavoastră poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate. Deși, facem tot posibilul să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vă putem asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie să înțelegeți, de asemenea, că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.

5. Dezvăluirea/ transferul datelor cu caracter personal

Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acest transfer se realizează în baza unuia dintre temeiurile legale impuse de art. 6 alin. (1) din Regulament.

A. Transferul către autorități sau instituții publice

Ori de câte ori avem obligația legală de a transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, unei instituții sau autorități publice, ne vom îndeplini această obligație și vom transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și cu privire la care există o prevedere legală, ce impune transferul.

De asemenea, există situații nefericite în care unii dintre clienții și furnizorii noștri de servicii nu au un comportament de bună-credință (în conformitate cu legea) și acționează cu intenția de a ne prejudicia. În aceste situații, vom transfera date cu caracter personal organelor de urmărire penală și instituțiilor/ autorităților competente nu numai în baza obligației legale ce ne revine, ci și în baza interesului nostru de a preveni daunele, pentru a ne pune în executare creanțele și pentru a combate pretențiile nejustificate.

B. Transferul către furnizori

Suplimentar persoanelor împuternicite menționate mai sus, colaborăm și cu terțe părți, cărora le transmitem și datele dumneavoastră cu caracter personal, fără ca aceste părți să se supună instrucțiunilor noastre, având propriile măsuri de securitate și confidențialitate, în ceea ce privește prelucrarea datelor. Astfel de terți sunt consultanții noștri, avocații sau consultanții fiscali cărora le sunt furnizate datele, în baza unui contract și care prelucrează acele date din motive legale sau pentru a proteja interesele noastre legale. Nu vindem și nu închiriem datele dumneavoastră cu caracter personal terților în nici o circumstanță.

6. Ce transferuri de date efectuăm în afara SEE sau în afara UE

ValorEasy nu dezvăluie și nu transferă datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră către state terțe din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În situația în care, în viitor vor exista circumstanțe care vor impune transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara UE sau SEE, Valor Easy vă va informa cu privire la acest transfer și va lua toate măsurile de protecție impuse de Regulament astfel încât să fie asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

De regulă, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata de timp necesară pentru satisfacerea scopului pentru care acestea au fost colectate.

Odată îndeplinit scopul prelucrării, vom proceda la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care prevederi legale impun stocarea anumitor categorii de date cu caracter personal, situație în care vom stoca acele date cu caracter personal, pe durata de timp impusă de prevederile legale aplicabile.

8. Măsuri de securitate

ValorEasy respectă dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, depunând în acest sens toate eforturile necesare și luând toate măsurile tehnice și administrative rezonabile, astfel încât să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt prioritare pentru noi. ValorEasy nu dezvăluie informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil (cu excepția situațiilor indicate în Secțiunea 5).

Din păcate, nicio transmisie de date efectuată online nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja datele cu caracter personal, ValorEasy nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră însă, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația în vigoare aplicabilă.

În acest sens am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice sau în format tipărit.

În ceea ce privește securitatea electronică, operațiunile de prelucrare a datelor, inclusiv păstrarea acestora se realizează prin intermediul unor sisteme care asigură securitatea prelucrării, iar operațiunile sunt efectuate de persoane competente, care au fost informate și instruite cu privire la obligațiile privind confidențialitatea datelor cu care iau contact.

9. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului aveți, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

A. Dreptul de acces la date

În conformitate cu acest drept puteți obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la datele respective. Totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

B. Dreptul la rectificarea și actualizarea datelor

Potrivit acestui drept puteți obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt greșite sau inexacte, precum și completarea datelor cu caracter personal, în situația în care sunt incomplete;

C. Dreptul la ștergerea datelor

Potrivit acestui drept, ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când:

 • a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • c) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române.

D. Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform acestui drept, prevăzut de art. 18 din Regulament, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite situații, prevăzute de Regulament;

E. Dreptul la portabilitatea datelor

Potrivit acestui drept puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

F. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

G. Drepturi privitoare la profilare și decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

În temeiul acestui drept vă puteți opune profilării, precum și luării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

H. Dreptul de a formula plângere

În baza art. 77 din Regulament, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului;

I. Dreptul de a vă retrage consimțământul

În situația în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, vă puteți retrage consimțimântul cu privire la prelucrare, în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi, pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați în unul din modurile indicate după cum urmează.

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri: Email: [email protected], La adresa: Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, nr. 28, Etaj terasa, Apt. U.17

Echipa ValorEasy lucrează pentru a asigura un răspuns cât mai rapid cererilor dumneavoastră, dar termenul de răspuns variază în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră. Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.