Termeni şi condiţii

Data adoptării: 20 Septembrie 2021

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii și condițiile de utilizare a website ului Valoreasy.ro. Documentul conține informații privind următoarele aspecte:

  1. Prezentare generală
  2. Scopul Webiste-ului
  3. Confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal
  4. Lipsa garanțiilor
  5. Exonerarea de Răspundere
  6. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
  7. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
  8. Legislație aplicabilă si Jurisdicție

1. Prezentare generală

Vă urăm bun venit pe pagina Valoreasy.ro! Vă mulțumim că ați ales să ne vizitați și vă informăm că prezentul website aparține Valor Easy Residential SRL,(„ValorEasy”) o societate românească, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Nottara, nr. 28, Etaj terasa, Apt. U.17, având CUI 44610566 și număr de înregistrare la registrul comerțului sub nr. J12/3441/2021.

Termenii de utilizare trebuie citiți împreună cu Politica de confidențialitate și Politica privind modulele cookie.

2. Scopul Site-ului

Prezentul Site este o platformă care oferă servicii de analiză și realizare a unor studii comparative de piață, precum și servicii ce permit utilizatorului ce are calitatea de Evaluator să întocmească Rapoarte de Evaluare folosind un soft performant.

3. Confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

ValorEasy depune toate eforturile pentru a verifica și a testa materialul oferit de Site. Dar, pentru o protecție sporită vă rugăm să rulați un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe internet. ValorEasy nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dumneavoastră, care pot apărea în timp ce navigați pe pagină. Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate de către ValorEasy prin intermediul prezentului website-ului sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate și Politica privind modulele cookie.

În ceea ce privește datele cu caracter personal introduse în baza de date a aplicației de către Utilizatorii ce au creat un cont sau cei care au achiziționat unul din pachetele disponibile prin abonament, date inserate pentru generarea Rapoartelor de evaluare sau a studiilor comparative de piață, menționăm că referitor la aceste date, ValorEasy are calitatea de împuternicit, acestea urmând a fi prelucrate în conformitate cu Acordul de prelucrare încheiat simultan cu contractul de prestări servicii.

4. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul Site-ului poate fi modificat și vă este oferit „ca atare”, fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

5. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea Site-ului este în totalitate răspunderea dumneavoastră. ValorEasy nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui website sau a conținutului său.

ValorEasy nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui website, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest website.

6. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Acest website poate conține link-uri către alte website-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât ValorEasy.

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Referitor la aceste link-uri vă informăm că ValorEasy se exonerează de orice răspundere cu privire la orice informație, conținut publicitar sau de informare, servicii, produse sau materiale ce pot apărea pe aceste terțe website-uri și că aceste website-uri nu sunt în mod necesar promovate de ValorEasy.

ValorEasy nu garantează în nici un fel aceste terțe website-uri ori conținutul lor. Dacă alegeți să accesați aceste terțe website-uri o faceți pe propriul dumneavoastră risc și cu asumarea tuturor responsabilităților și consecințelor ce decurg dintr-o atare accesare. Mai mult, când alegeți să accesați un website terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizare, Termenii și condițiile de utilizare ai respectivului Site terț.

Nu suntem responsabili pentru și nu susținem website-uri sau aplicații terțe.

7. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

ValorEasy poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască Termenii și Conidțiile. Sunteți obligat să respectați oricare și toate aceste de revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a website-ului nostru, în mod periodic, pentru a lua la cunoștință de revizuiri.

8. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Prezentul document, condițiile și regulile stabilite în acesta sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de Utilizare și/sau Conținutul website-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de Utilizare și/sau acest website vor fi considerați ca fiind relevanți pentru astfel de dispute.