Instituțiile financiar-bancare au sarcina de a monitoriza constant portofoliul de proprietăți imobiliare, pentru a din timp deciziile corecte privind reevaluarea, în vederea protejării capitalurilor.

Proprietăţi

Expertiza echipei noastre și datele colectate la nivel național fac din indicii ValorEasy cei mai credibili indici de preț ai locuințelor și terenurilor din România. Analizăm în profunzime apartamentele și casele în funcție de vechimea imobilelor, suprafața sau numărul de camere, terenurile din intravilanul și extravilanul localităților.

Actualizare

În funcție de necesitățile instituțiilor, indicii de preț sunt actualizați lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Indicii istorici includ previziuni cu prognoze privind evoluția preturilor pe termen mediu, cu evidențierea ariilor de piață unde estimăm scăderi de preț.

Acoperire

Indicii ValorEasy acoperă fiecare regiune, județ și reședință de județ, precum și pentru cartierele și zonele din principalele localități din Romania. În funcție de cerințe, pot fi segmentate și alte arii de piață specifice instituțiilor.

Contactează-ne pentru mai multe detalii

{{ contact.error }}
{{ contact.success }}
Valor Easy Residential S.R.L.

0748882892
[email protected]